News

Droonilennutamise reeglid muutuvad lihtsamaks

Posted on 28. Feb 2023

Alates 2. märtsist 2023 kaob mehitamata õhusõidukite lennutajate jaoks kohustus kooskõlastada oma lennud Transpordiametis, küll aga peavad nad järgima piiranguid teatud alades, mida võib näha uuest Lennuliiklusteeninduse AS-i kodulehel asuvast kaardirakendusest.

"Kooskõlastuskohustus kaob ära, kuna uute alade kehtestamisel on erinevaid riske eelnevalt põhjalikult analüüsitud ning sellest tulenevalt on alades sätestatud reeglid, et lennutamine toimuks ohutult," selgitas Transpordiameti lennutegevuse üksuse mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus. Hetkel tuleb tema sõnul saata kooskõlastuse taotlus Transpordiametile vähemalt 3 tööpäeva enne kavandatavat lendu, mis on drooni kaugpiloodile väga tülikas.

Päris vabaks lendamine droonilennutajatele siiski ei muutu ning pilootidel tuleb vastloodud kaardirakendusest Estonian Drone Map järgida õhuruumis kehtestatud alalistes geograafilistes piirkondades nende alade kohta käivat lisainformatsiooni ja lendamise tingimusi. "Mõnes asukohas on lennutajal näiteks kohustus saada enne lendu kas luba lennujuhtimisüksuselt või teavitada lennuvälja lennuinfoteeninduse üksust oma tegevusest," rääkis Lennuliiklusteeninduse AS-i äriarenduse osakonna projektijuht Madis Prink

Droonilennutamise eelduseks on, et mehitamata õhusõiduki käitaja on end Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) käitajaks registreerinud ning järgib avatud kategooria lennutamise reegleid ja arvestab kaardirakenduses kuvatavate piirangutega. Need piirangud võivad näiteks olla seotud ala horisontaalsete või vertikaalsete piiridega või kohustusega helistada vastutavale lennuliiklusteeninduse üksusele. 

"Lendamist alustades tuleb alati kontrollida alas kehtivat kõrguspiirangut, ala lateraalset ulatust ja teisi reegleid. Nõuete järgimine on oluline, et säilitada lennuohutuse taset, mis omakorda tagab meile kõigile ohutu keskkonna," pani Mait Rõõmus droonipilootidele südamele.

Madis Pringi sõnul muudavad kaardirakenduses kuvatavad geograafilised alad oluliselt lihtsamaks nii droonipilootide kui ka lennujuhtimisüksuse töö. „Enamik lende ei vaja enam lennueelset koordineerimist ja Transpordiameti kooskõlastust vajavad vaid erikategoorias toimuvad mehitamata lennud. Teatud tingimustes tuleb siiski küsida luba enne lennutegevuse alustamist vastutavalt lennujuhtimisüksuselt ja seda infot hakkavadki kasutajad kaardirakenduses nägema,“ selgitas ta. 

„Mehitamata lennuliikluse korraldamise süsteemide ehk U-space arendamisega tegeleme Lennuliiklusteeninduses igapäevaselt. Tulevikus täiustub kasutajarakendus droonilennutajatele veelgi ning muuhulgas lisandub ka funktsionaalsus lennueelse loa taotlemiseks. Eesmärk on muuta kogu süsteem võimalikult kasutajasõbralikuks ja seda kõike lennuohutust silmas pidades,“ lisas Prink.

Drooni lennutamiseks on endiselt vaja taotleda luba 2022. aasta sügisel julgeoleku, turvalisuse ja keskkonnakaitse eesmärgil Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud alades. Lennupiirangud kehtivad looduskaitsealadel, Politsei- ja Piirivalveameti poolt seatud aladel näiteks riigipiiri läheduses ning turvalisuse ja julgeoleku eesmärgil kehtestatud aladel erinevate kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi valitsemisala objektide kohal. 

Geograafilised piirkonnad on märgitud uuele droonilennutajatele mõeldud kaardirakendusele, mille leiab aadressilt https://aim.eans.ee/droonikaart/. Rakendusest leiab lisaks aladele ka neis lendamiseks vajaliku loa andva asutuse kontaktandmed. Uus kaardirakendus on informatiivne ning kuvab vaid alalisi geograafilisi piirkondasid. Võimalike ajutiste lennupiirangute kohta seal infot ei ole. Seega jääb käitajale ja kaugpiloodile siiski seadusest tulenev kohustus kontrollida NOTAM (Notice to Airmen) infot aim.eans.ee leheküljelt enne lennutegevuse alustamist ja jälgida ajutiste lennupiirangute kehtestamist.

Uus kaardirakendus asendab droonilennutajate hulgas seni kasutusel olnud populaarset drooniäppi (drooni.app). 

Mehitamata õhusõiduki käitajaks saab end registreerida siin: https://lois.transpordiamet.ee  
Uus kaardirakendus on leitav siit: https://aim.eans.ee/droonikaart  
Loe droonilennutamise reeglite kohta lähemalt siit: https://transpordiamet.ee/droonid.