Tule tööle

Meie meeskonnas on oma valdkonna parimad tegijad. Ühendame asjatundlike ning kogemustega inimeste oskused ja teadmised, sest koos tegemises peitub tõeline vägi.

Areng

Arendame ennast ja lennundust

Meie spetsialistid on motiveeritud ennast koolitama nii erialaselt kui isiklikul tasandil. Olles kursis lennundussektori arengutega ja valdkonna spetsiifikaga, saame üheskoos arendada ettevõtet ja seeläbi ka lennundust tervikuna nii Eestis kui ka maailmas. Teisalt, arendades ennast isiklikul tasandil, kasvame inimestena ning saame teadlikumaks sellest, mis meid motiveerib ning mõjutab nii negatiivselt kui positiivselt – neid teadmisi kasutavad Lennuliiklusteeninduse spetsialistid ka oma töises arengus. Meie inimesed näevad väljakutsetes võimalusi, mitte takistusi ja mõtlevad kaasa, kuidas toetada ettevõtte ja seeläbi kogu lennunduse arengut.

Koostöö

Saavutame eesmärke läbi koostöö

Iga inimene oma teadmiste ja oskustega on väga oluline osa meeskonnast. Lennundussektor pakub aga pidevalt väljakutseid ja võimalusi, millele on mõistlik vastu astuda üheskoos, sest parimad lahendused sünnivad mõtestatud koostöö raames, kus iga inimene teab ja mõistab oma rolli ning pakub oma teadmistega tuge teistele. Meie inimesed väärtustavad koostööd ­­- nad jagavad lahkelt ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikku informatsiooni, hindavad kolleegide ajaresurssi ning märkavad nii enda kui kolleegide panust.

Ausus ja Avatus

Oleme ausad ja avatud oma suhtumises ja tegemistes

Oleme oma tegemistes läbipaistvad ning avatud ja jagame pidevalt informatsiooni toimuva kohta. Seejuures pole vähem tähtis jääda ausaks – nii enda kui ka kolleegide ja koostööpartnerite vastu, pidades kinni kokkulepitud tähtaegadest, lubadustest ja avaldades arvamust ettevõtte ja selle töötajate heaolu arvestades.

Terve keha ja vaim

Meil on töötajatele mõeldud jõusaal ning toetame töötajate spordiharrastusi ka Stebby kaudu. Lisaks toetame vaimse tervise tugevdamist psühholoogi külastuste osalise või täieliku tasumisega.

Pikem puhkus

Meie töötajate aastapuhkus on 7 päeva tavapärasest pikem

III pensionisammas

Me vaatame ka tulevikku ning toetame töötajate pensione tehes täiendava makse kolmandasse pensionisambasse. Tööandja arvestab ja lisab kolmanda samba töötaja poolt valitud fondi töötaja maksega samaväärse summa.

Koolitused ja arendamine

Koolituste kaudu arendame Eestis nii lennundust kui ka toetame oma töötajate personaalset arengut. Koolitused vajalik osa töötajate teadlikkuse ja ka motivatsiooni tõstmisest.

Hakka lennujuhiks!

Tutvu lähemalt lennujuhtimisega ning saa teada, millega tegelevad lennujuhid igapäevaselt.

Loe edasi
Tule praktikale

Lennuliiklusteeninduse ASi ootame praktikale nii lennundusvaldkonnaga seotud tudengeid kui ka sidetehnilise taustaga õpilasi.

Loe edasi