Mis on lennujuhtimine

Nii nagu autodele on sõitmiseks vaja autoteid ja laevadele mereteid, nii on õhusõidukitele loodud nähtamatud rajad õhuruumis. Selleks, et tagada lennuliikluse ohutu kulgemine mööda marsruute, teevad oma tööd lennujuhid.

Kujuta ette, et sinu ülesandeks on juhtida läbi tormise ilma 260 tonni rauda, mis on täidetud inimeste ning kaupadega. Lennujuhid vastutavad ohutu ja efektiivse lennuliikluse korraldamise eest riigi õhuruumis. Nad juhivad liiklust õhuruumis, aitavad pilootidel mööduda teistest lennukitest, leida ohutu tee läbi udu ja tormise ilma ning lõpuks maanduda ohutult lennuväljal.

Enamus lennujuhte Eestis töötab Lennuliiklusteeninduses. Lennujuhid töötavad kolmes erinevas üksuses:

Lähilennujuhtimisüksus teostab lendude juhtimist lennuväljade vahetus läheduses ning stardi/maandumisrajal ja ruleerimisteedel. Kuna lähilennujuhtimise teostamiseks on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga, teostatakse seda operatsiooni lennujuhtimistornist (Tallinnas ca 35 m maapinnast).

Kui lennuk väljub lähilennujuhtimisüksuse vastutusalast, antakse tema juhtimine üle lähenemislennujuhtimisüksusele.

 Lähenemislennujuhtimisüksus juhib nii saabuvaid kui lahkuvaid õhusõidukeid lennuväljade lähenemisalades. Lendude juhtimiseks kasutatakse radari abi. Lennujuht koostab maandumisjärjekorra saabuvatele õhusõidukitele ning hajutab väljuvad õhusõidukid saabuvatest.

 Kui lennuk väljub lähenemisalast, antakse tema juhtimine üle kas lähilennujuhtimisüksusele (juhul, kui lennuk hakkab maanduma) või piirkondlikule lennujuhtimisüksusele (juhul, kui lennuk lendab üle Eesti edasi).

Piirkondlik lennujuhtimiskeskus juhib peamiselt ülelende kogu Eesti õhuruumis ning kõrgustevahemikus 9500 ft (3000 m) kuni 66000ft (20000m). Tallinna Lennujuhtimiskeskus teostab osaliselt lähenemislennujuhtimist ka Helsingi Vantaa lennuväljale (abi lähenemisjärjekordade koostamisel).