Juhtimine

Juhatus

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse eest vastutab juhatus, mille liikmed valib nõukogu.

Ettevõtte juhatusse kuuluvad

Ivar Värk

ivar

Tugiteenuste valdkonna juht, Juhatuse esimees (LinkedIn link)

Mihkel Haug

MIhkel Haug

Lennuliiklusekorraldamise valdkonna juht, juhatuse liige (LinkedIn link)

Meelis Kruusmann

meelis

Finantsjuht, juhatuse liige (LinkedIn link)

 

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

Nõukogu koosseisu kuuluvad

Kuldar Väärsi, Nõukogu esimees

kuldar

Taivo Linnamägi

Taivo Linnamägi

Sven Kirsipuu

svenLennuliiklusteeninduse ASi ainuaktsionäri otsuse alusel on ühe kuu tasu nõukogu esimehel 1000 eurot ja nõukogu liikmel 500 eurot.

Üldkoosoleku otsused

2023. aasta
2022. aasta
2021. aasta
2021. aasta
2020. aasta
2019. aasta
2018. aasta
2017. aasta

Ainuaktsionäri otsused

16.10.2023

10.06.2021

14.05.2021

30.04.2021

Nõukogu ülevaated

2022. aasta

2021. aasta

2020. aasta

2019. aasta

Auditikomitee

Ettevõttes on mitmetasandiline kontrollisüsteem. Lisaks seaduses ettenähtud majandusaasta aruande kontrollimisele ja kinnitamisele on meil ka sisekontrollisüsteem. Vastavalt audiitortegevuse seadusele on moodustatud auditikomitee, mis tegutseb nõukogu poolt kinnitatud auditikomitee töökorra alusel. 

Auditikomitee koosseisu kuulvad

Sven Kirsipuu, Auditikomitee esimees
Auditikomitee koosseis: Andres Uusma, Taivo Linnamägi. 

Auditikomitee esimehe tasu koosoleku toimumise kuu eest on 187,50 eurot  ja liikmetel 125 eurot.
Auditikomitee ettepanekul kinnitab nõukogu igaks aastaks siseauditi kava. Siseauditite tulemusest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditikomiteele.

Ettevõtte 2021. majandusaasta  välisaudiitoriks on PricewaterhouseCoopers Eesti.