Kaugjuhitav lennujuhtimistorn

Kaugjuhitav lennujuhtimistorn ehk „irdtorn“ on tehnoloogia, mis võimaldab lennuliiklusteenuse (lähilennujuhtimise teenus või lennuinfoteenus) osutamist video- audiosüsteemi vahendusel ja lennujuhi töökoht ei pea enam paiknema teenust vajava lennuvälja füüsilises tornis. Lennujuhi või lennuinformaatori töökoht paikneb irdtornikeskuses, kuhu on koondatud mitme lennuvälja kohta käiv kogu teenuse osutamiseks vajaminev informatsioon – lennuvälja visuaalne pilt, raadioside, ühendused lennuväljaseadmetega.

Irdtornitehnoloogia võimaldab meil osutada lennuliiklusteenust mitmel lennuväljal üheaegselt ühest keskusest, tagades ohutu ja kvaliteetse teenuse ööpäevaringselt sõltumata ilmastikuoludest. Ühtlasi võimaldab irdtorni kontseptsioon meil pakkuda lennuliiklusteenuseid oluliselt paindlikumal ja kuluefektiivsemal moel.

Lennuliiklusteenindus käivitas 2016. aastal irdtorni projekti koostöös ASiga Cybernetica, mis näeb ette kõigi Eesti nelja regionaalse (Tartu, Kuressaare, Pärnu, Kärdla) lennuvälja teenuse digitaliseerimist. 

24. veebruaril 2022 omandas globaalne tehnoloogia ettevõte Adacel Cybernetika loodud irdtorni tehnoloogia ja võttis üle selle arendamise.

Irdtorni keskus hakkab asuma Tallinnas ning esimene lennuväli, millele hakatakse 2023. aasta aprillis osutama lennuliiklusteenust irdtornikeskusest, on Tartu.