Uudised

Õhusõidukite ja droonide ohutu liiklemine Rally Estonia 2022 ajal

Postitatud 11. juuli 2022

Sarnaselt varasematele aastatele on Rally Estonia 2022 korraldusmeekonnale lennuliikluse korraldamisel abiks Lennuliiklusteeninduse AS. Ralliga seoses on suhteliselt väikesele alale oodata tavapärasest rohkem õhuliiklust, mistõttu on ohutuse tagamiseks antud alas seatud piirangud nii tavapärastele õhusõidukitele kui ka droonidele.

Lennuliiklusteeninduse ASi lennundusteabe osakonna juht Kalmer Sütt: „Meie peamine fookus on ohutuse tagamisel ja seetõttu on ralli ajal õhusõidukitele ning droonidele Tartu lähi- ja lähenemisalasse sisenemine piiratud. Ralli ajal on võimalik kasutada Tõutsi lennuvälja ja Maaritsa ning Mäha kopteriväljakuid, kuid saabumine ja lahkumine tuleb eelnevalt kooskõlastada ralli korraldajaga.“

Katsete vahetus läheduses toimetab WRC filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori. Valmis tuleb olla nii meditsiinikopteri võimalikele liikumistele kui ka Politsei- ja Piirivalveameti vajadusele kasutada õhuruumi. Katselt katsele liiguvad ka kopteritega osad ralli külastajad. Kõikide õhusõidukite liikumist jälgitakse alates õhku tõusmisest kuni maandumiseni, et tagada nii pilootide kui pealtvaatajate ohutus.
Tulenevalt katsete lõppemise kellaaegadest on Tartu lennujaam ralli ajal avatud tavapärasest pikemalt.

Droonide lennutamine ralli ajal on keelatud

Ralli korraldaja (Estonian Autosport Events MTÜ) on kehtestatud ralli alale ohutuse tagamiseks lennupiirangu alad. Selleks, et inimeste peade kohal lendavad droonid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses droonide (sh hobidroonide) lennutamine keelatud.  Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab korraldaja droonipüüdjaga ning konfiskeerib.
Droone võivad nõuetekohase kooskõlastuse ja lennujuhi loa olemasolul lennutada ainult Rally Estonia korraldusega seotud isikud. Ilma loata lendavad droonid konfiskeeritakse ning lennutaja suhtes kohaldatakse vastutust seaduses ettenähtud korras. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneva kahju eest vastutab drooni lennutaja ehk piloot. 
Kogu info piirangutest ralli ajal on leitav Lennuliiklusteeninduse ASi lehelt aim.eans.ee 

Vaata ka: AIRAC AIP SUP 04/2022, Rally Estonia 2022 ohutusinfo