Uudised

Lennuliiklusteenindus uuendab GPS-side alternatiivlahendust

Postitatud 22. Märts 2024

Paremaks lennuliikluse turvalisuse tagamiseks uuendab Lennuliiklusteenindus navigatsioonivõrgustikku ja võttis kasutusele täiendavad kaugusemõõtjad. Need on alternatiiviks GNSS-signaalil põhinevale süsteemile, mille alla kuulub ka GPS.

„Üle Eesti on paigaldatud viis uut maapeal asuvat kaugusemõõtjat, mis annavad piloodile võimaluse positsioneerida oma asukohta ka siis, kui GNSS süsteemiga side puudub,“ ütles Lennuliiklusteeninduse AS juht Ivar Värk. „Lennuohutuse mõttes on tegu olulise sammuga, mis tekitab võimaluse valida erinevate alternatiivide vahel.“

Maapealsed kaugusemõõtjad aitavad pilootidel navigeerida tänu seadmetelt saadavale infole, mis ütleb, kui kaugel nad erinevatest navigatsioonimajakatest asuvad. „Sisuliselt võimaldab kaugusemõõtja arvutada õhusõidukil täpse asukoha vähemalt kahe asukohapunkti kaugust arvestades,“ selgitas Värk.

„Nende seadmetega võidavad eelkõige ülelendavad lennukid, aga ka kõik need piloodid, kes lendavad kõrgemal kui kolm kilomeetrit ja kelle õhusõidukil on vastav aparatuur,“ lisas ta.

Kui peamiselt kasutavad piloodid navigeerimiseks GNSS-signaalil põhinevat infot, siis viimasel ajal sagenenud GPS-signaali segamiste puhul on just kaugusemõõtjatest õhusõiduki asukoha määramisel abi. Erinevalt GNSS-ist on maal toimiv võrgustik häiretele vähem tundlik.

Muudatus on laiendanud senist kaugusemõõtjate ulatust kogu Eestile. Uued kaugusemõõtja seadmed paiknevad mobiilioperaatorite seadmeruumides ja mastides Lääne, Lääne-Viru, Saare, Jõgeva ja Viljandi maakondades. Varem asusid need vaid Tallinnas ja Kuressaares.

Muudatus haakub kogu lennunduse taustasüsteeemi uuendamisega ja suund kehtib terves Euroopas. 

Seadmete tootja on Thales ning kohapealne paigaldaja Instigo Eesti.