Uudised

Lennuliiklusteeninduse ASi uus juhatus alustas tööd

Postitatud 10. Okt 2019
Illustreeriv foto

Täna, 1. oktoobril on esimene tööpäev Lennuliiklusteeninduse ASi kolmeliikmelisel juhatusel. Juhatuse esimehena alustab tööd Ivar Värk, side-ja tehnikavaldkonda hakkab eest vedama Jaanus Jakimenko ning lennujuhtimise valdkonna juhtimisega jätkab Üllar Salumäe.

Illustreeriv piltLennuliiklusteeninduse AS uus juhatus
Fotol vasakult Ivar Värk, Üllar Salumäe, Jaanus Jakimenko. Foto autor Karola Koopuu.

Ivar Värk kinnitas, et Lennuliiklusteeninduse ASi juhatuse esimehe ja ettevõtte tegevjuhina kavatseb ta jätkata juba käimasolevate projektide edasi arendamisega, et Eesti lennuliiklus käiks kaasas lennunduse kiire arenguga ning ettevõte oleks oma regiooni juhtiv lennuliiklusteenuse pakkuja.

„Lennuliiklusteeninduse ASi eksperdid tegelevad mitmete projektidega selleks, et toime tulla prognoositud lennuliikluse kasvuga ning jätkuvalt tagada ohutu ja efektiivne liiklemine Eesti õhuruumis,“ sõnas Värk, tuues näiteks Soome – Eesti piiriülese koostööprojekt FINEST. „FINEST projekti eesmärgiks on tagada paindlik, kuluefektiivne ja konkurentsivõimeline piiriülene aeronavigatsiooni teenus kõigile õhuruumi kasutajatele. Lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et Soome ja Eesti lennujuhid juhivad lende mõlemas õhuruumis koos. See annab võimaluse samal ajal rohkem lende õhuruumis teenindada. Varasemalt ei ole Euroopas kaks lennuliiklusteenuse osutajat sellises vormis piiriülest koostööd teinud,“ selgitas Värk.

Teise olulise tegevusena tõi Värk välja mehitamata lennunduse arengusse panustamist. „Lisaks levinud õhusõidukitele nagu lennukid ja helikopterid, kasutavad õhuruumi üha enam ka mehitamata õhusõidukid ehk droonid. Selleks, et jätkuvalt tagada ohutu liiklemine Eesti taevas, peame looma realistliku tegevuskava drooniliikluse korraldamiseks ja tehniliste lahenduste välja töötamiseks. Selles osas koostöö Lennuameti ja Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumiga käib,“ kinnitas uus juhatuse esimees. Nii mehitatud kui mehitamata lennunduse arendamise juures tuleb Värki sõnul tegeleda ka lennuinfot – ja piiranguid puudutava informatsiooni kiirema jagamisega. „Täpse ja ajakohase lennuinfo jagamise taga on taaskord lennuohutuse tagamine ja õnnetuste ennetamine,“ selgitas Värk.

Arendustegevuste kõrval toonitas Värk, et kõige tähtsamaks peab ta inimestesse panustamist. „Lennuliiklusteeninduse ASi inimesed on kõik oma ala eksperdid, ilma kelleta ei saaks me pakkuda kvaliteetset ja ohutut aeronavigatsiooni teenust,“ tõdes ta. Nii osaleb ettevõte näiteks pere- ja töötajasõbraliku tööandja märgise programmis,  töötajatele pakutakse rohkelt võimalusi enesearenguks ja tervislikke eluviisidega tegelemiseks ning toetatakse III pensionisamba makseid.

Ivar Värk on varasemalt teeninud mitmetel positsioonidel Eesti kaitseväes ning sealhulgas osalenud  ka Ühendkuningriiki Armee Lennukorpuse 672. eskadrilli ülema asetäitja ja piloodina erinevatel sõjalistel operatsioonidel Euroopas, Lähis-Idas kui ka USA-s. Viimaseks ametikohaks oli tal Politsei -ja Piirivalveameti lennusalga juhi amet.

Jaanus Jakimenko on viimased viis aastat töötanud Lennuakadeemia rektorina ning enne seda kvaliteedijuhina Magnetic MROs. Lennuliiklusteeninduse ASi senisest juhatusest jätkab lennujuhtimise valdkonna eestvedajana Üllar Salumäe, kes on juhatuse liige olnud aastast 2015.

Uus juhatus asub ametisse viieaastase tähtajaga.

Lennuliiklusteeninduse AS on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on kohalike ja rahvusvaheliste lendude juhtimine Eesti õhuruumis. Ettevõtte aktsiate ainuomanikuks on Eesti Vabariik.