Uudised

Lennuliiklusteeninduse AS koos Euroopa Komisjoni loodud ühisettevõttega SESAR JU alustab linna õhuruumi mehitamata õhusõidukite integreerimise uurimisprojektiga „GOF 2.0“

Postitatud 08. Veebr 2021
illustreeriv foto

Seoses mehitamata õhusõidukite ja õhutaksode pideva arengu ning kasvava kasutusega, on vajadus töötada välja tehnoloogiad ja raamtingimused nende ohutuks kooseksisteerimiseks ühises õhuruumis mehitatud õhusõidukitega. SESAR JU projekt „GOF 2.0 Integrated Urban Airspace Validation“, mille konsortsiumisse kuulub 13 liiget, keskendub mehitamata õhusõidukite ohutule, turvalisele ja säästvale lõimimisele linna õhuruumiga.

Lennuliiklusteeninduse ASi ja SESAR JU projekt „GOF U-space“ katsetas 2019. aasta suvel edukalt uusi tehnoloogiaid mehitamata õhusõidukite ohutuks lõimimiseks õhuruumi ja liigub nüüd sammu edasi ning testib järgmise kahe aasta jooksul mehitamata õhusõidukeid linna õhuruumis. Varasema projekti „GOF U-space“ raames tehti kokku seitse katset, kasutades 11 mehitamata ja mehitatud õhusõidukite operaatorit. Katsed tehti tegelikes oludes, kontrollitud ja kontrollimatus õhuruumis, madalamal ja kõrgemal kui 500 jalga ning linna-, maa- ja merekeskkonnas. Katsed näitasid, et jagatud keskkond, kus nii mehitatud kui ka mehitamata lennuvahendid kasutavad samu andmeid, on oluliselt ohutum ja täpsem.

Lennundussektoris sõltuvad nii mehitatud kui mehitamata õhuruumi korraldajad suuresti õigeaegse, asjakohase, täpse ja kontrollitud kvaliteediga digitaalse teabe kättesaadavusest, et teha koostööd ja langetada teadlikke otsuseid. Projekti „GOF U-space“ katsete ettevalmistustööd juhtisid tähelepanu, kui oluline on luua mõõdetav ühine õhuruumi arhitektuur, mille tehniline keskkond toetub rahvusvahelistele standarditele ja, mis kasutavad süsteemide vahelise teabehalduse põhimõtteid. Koostalitlusvõimeline jagatud õhuruum võimaldaks ohutusteabe lihtsat jagamist ja sellele kohalduks ka vastavate ametkondade järelevalve.

Projekti „GOF 2.0“ katsetused keskenduvad jagatud õhuruumi arhitektuuri testimisele tiheda liiklusega õhuruumis. See aitab paremini mõista, kuidas siduda mehitamata liikluse korraldamine ja muu ärilise otstarbega mehitamata sõidukite tegevus mehitatud õhusõidukite õhuruumiga, ilma ohutust ja turvalisust halvendamata ning praegust õhuliiklust häirimata.

Mehitamata lennunduse valdkond on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja on osa lennundusest, millega peavad arvestama nii lennujuhtimisteenuste osutajad, õhuruumi kõik kasutajad, reguleerivad asutused kui ka mehitamata õhusõidukite lennutajad ise.

Projektiga arendatakse mehitamata õhusõidukite turgu ja tagatakse tehnilised komponendid (teenused, tarkvara, oskused ja tavad), mida on vaja väljaspool visuaalset otsenähtavust kasutatavate autonoomsete ja poolautonoomsete mehitamata õhusõidukite efektiivseks kasutamiseks jagatud õhuruumis.
Projekti „GOF 2.0“ konsortsium koosneb 13 partnerist ja organisatsioonist mehitamata õhusõidukite ja lennunduse valdkonnast, kasutades oma ekspertteadmisi ja tehnoloogiat, et tagada ohutu lennutegevus kõigis õhuruumi klassides ning anda kõigile õhuruumi kasutajatele õiglane ja tõhus juurdepääs jagatud õhuruumile.

Projekti GOF 2.0 mehitamata õhuliikluse süsteemide integreerimist jagatud õhuruumiks toetab Euroopa õhuliikluse juhtimisega seotud uurimis-ja arendusprojektide koordinaator SESAR JU. Projekti koordineerib Lennuliiklusteeninduse AS ja kokku osalevad projektis 13 ettevõtet: CAFA Tech, Dimetor, Droneradar, EHang, Fintraffic ANS, Frequentis, IBCh PAS PSNC, PANSA, Robots-Expert, Threod Systems, Unmanned Systems Limited, Vaisala Oyj.

Lennuliiklusteeninduse AS on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. Pakume ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega. Lennuliiklusteeninduse AS tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ja ettevõtte ainuomanikuks on Eesti Vabariik.

Kontaktisik meediapäringute korral:
Hedwig Meidra, kommunikatsioonijuht, EANS
Hedwig.Meidra [at] eans.ee, tel: +372 5059 104