Uudised

Teisipäeval toimub rahvusvaheline merepäästeõppus „HIIU SAR 2019“

Postitatud 12. Aug 2019
Illustreeriv foto

Teisipäeval, 13. augustil 2019 toimub Hiiumaa põhjarannikul rahvusvaheline merepäästeõppus „HIIU SAR 2019“. Eestis kasutatakse esmakordselt merepääste õppusel ka GOF USPACE projekti raames mehitamata õhusõidukeid, mille rolliks on pakkuda merepäästjatele tuge inimeste otsingul ja vajadusel abistada päästevahendite transpordil.

Õppuse stsenaariumi kohaselt toimub Hiiumaa põhjaranniku läheduses kahe väikelaeva vahel kokkupõrge ning õnnetuse tõttu vajavad päästmist teadmata hulk inimesi. Veidi hiljem teatakse merevalvekeskusele, et õnnetuspaiga läheduses peaks paadiga olema ka kadunud meesterahvas ja laps, kellega ei saa lähedased ühendust.

Mõlemad juhtumid toimuvad suurel merealal ning Eesti palub rahvusvahelist abi Soomelt.

„Me peame olema valmis kõikideks õnnetusjuhtumiteks, sest merel toimuvad õnnetused on ajakriitilised. Paljude kannatanutega ja suurel alal toimuv õnnetus nõuab väga palju ressurssi aga ka toimivat kaldatoetust. Koostöö ja ladus infovahetus on taoliste õnnetuste puhul oluline ja ka sel korral kaasame kõik siseriiklikud partnerid ning Soome merepäästeüksuse,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku juht Kaupo Läänerand. Ta lisas, et seekord on õppus juhtimise võtmes veidi keerukam, sest merevalvekeskusesse kogunev Põhja piirkonna operatiivstaap peab operatsiooni lahendamiseks kiiresti saavutama ladusa koostöö Lääne piirkonna operatiivressursiga.

Esmakordselt kasutatakse õppusel ka mehitamata õhusõidukeid, mis on kindlasti uus suund merepäästes. „Mehitamata õhusõidukite kaasamine merepääste õppusele loob võimaluse saada teadlikumaks teguritest, millega tuleb arvestada nii merel, maal kui ka õhus, et mehitamata õhusõidukite potentsiaali täielikult päästetegevuses rakendada,“ sõnas Lennuliiklusteeninduse ASi rahvusvahelise mehitamata lennunduse projekti GOF U-Space eestvedaja Maria Tamm. „Hiiumaal toimuval näidisjuhtumil osalevad erinevad droonid, mille ülesandeks on päästepiirkonna inspekteerimine merel. Lisaks inspekteerimisele saavad droonid anda videopildi vahendusel infot otsingu- ja päästemeeskonnale ning vajadusel toimetada turvavarustust päästepiirkonda,“ tutvustas projektijuht eesootava demolennu stsenaariumit.

„HIIU SAR 2019“ merepäästeõppus võimaldab ka saada tagasisidet olemasolevate tehniliste lahenduste kohta, mis Tamme sõnul paljuski suunavad mehitamata õhusõidukite liikluse korraldamise edasist arendustegevust nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.