Uudised

Arhiiv (aasta)

Palve piirata AIRAC süsteemi järgi avaldatava teabe mahtu

25. Märts 2020

COVID-19 puhangu tõttu on andmemajad (Jeppesen, NavBlue jt) rakendanud toimepidavusplaane, et tagada lennundusteabe toodete koostamine ja tarnimine.

Teabe töötlemise hulk on piiratud ja seetõttu soovitatakse riikidel piirata võimalikult palju teabe avaldamist aeronavigatsiooniteabe reguleerimise ja kontrolli süsteemi (AIRAC) järgi. Selle palvega püüab ICAO minimeerida praeguse olukorra mõju lennundussektorile ja tagada, et muudatused vaadatakse läbi ja tehakse kättesaadavaks õigeaegselt ohutu lennutegevuse jätkamiseks.

ICAO poolt avaldatud teavituskiri on leitav siit.

Eesti parim värbamisturundustegu on lennujuhi kampaania

14. Veebr 2020

13. veebruaril autasustati 2019. aasta parimaid värbamisturundustegusid tööandja brändingu agentuuri Instar EBC ja CV-Online’i korraldatud üritusel „Värbamisturundusauhinnad 2020”. Personali- ja turundusvaldkonna ekspertidest koosneva žürii hinnangul oli 2019. aasta parim värbamisturundustegu Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhi kampaania.

Lennuliiklusteeninduse AS ja Frequentis AG sõlmisid CADAS süsteemide uuendamise lepingu

23. Dets 2019

19. detsembril allkirjastati Lennuliiklusteeninduse AS ja Frequentis AG vahel CADAS süsteemide uuendamise leping. Tegemist on kaheaastase projektiga, mille jooksul saavad olulised parendused ja uuendused enamus briifingus ja AIP grupis kasutusel olevad süsteemid. Frequentis AG on olnud meile heaks partneriks juba peaaegu dekaadi ning loodame ka edaspidi nende toel olla oma süsteemide kaasajastamisega Euroopas esirinnas. Lepingus välja toodud tööd plaanitakse valmis saada 2021. aasta lõpuks.

Kõneside kanalisammu 8.33 kHz rakendamine allpool FL 195

12. Dets 2019

Lennuamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2020 on Tallinn FIR-is keelatud sooritada IFR-lende, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8,33 kHz võimekusega. VFR-lendude puhul on 8,33 kHz-raadio kasutamine kohustuslik õhuruumiklassides C ja D ning ka RMZ-des.

Lisaks, enamik Eestis kasutatavaid määratud sagedusi viiakse 2. jaanuaril 2020 üle kanalisammule 8.33 kHz. Pöörake tähelepanu Aeronavigatsiooniteabe ringkirjale ja 2. jaanuaril 2020 jõustuvale AIRAC AIP muudatusele täpsema info saamiseks.

FINEST Aviation – dünaamiline piiriülene lennuliikluse korraldamise programm

18. Nov 2019

Peamised aeronavigatsiooniteenuse osutajad Eestis ja Soomes – Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) ja Air Navigation Services Finland (ANS Finland) on pikka aega koostööd teinud lennuliikluse korraldamise valdkonnas, kuna vastutusalad asetsevad kõrvuti ja ühiselt on olnud vajadus juhtida lennuliiklusvoogusid Helsingi-Vantaa ja Tallinna lennujaamadesse. Põhja-Euroopa piirkonnas piiriülese marsruudivaba õhuruumi rakendamise järgselt tekkis võimalus ja vajadus edasise piiriülese koostöö järele. 2016.